Oogzorg die verheldert en oogmode die bijzonder is..

Op elkaar lijken. Elkaar volgen. Niet van elkaar afwijken. Het lijkt de trend bij opticiens.

Eenduidige producten vullen de rekken. Met prijzen die te mooi zijn om waar te maken, en met kwaliteit als sluitpost..

Bij bckspace|eyewear zien we die zaken net iets anders. Vooral als het aankomt op vernieuwde oogzorg. Terwijl anderen voor het snelle traject kiezen, maken wij het verschil door de tijd te nemen. Terwijl de markt massaliteit omarmt, focussen wij op het individu. Terwijl de prijs soms nog het enige is wat mensen echt scherp mogen zien, meten en adviseren wij het complete plaatje.

Met als uitkomst steeds meer consumenten die speciaal bij ons binnenlopen met behoefte aan oogzorg. En aan mooie, onderscheidende merken. Want ook daarin maken wij het verschil. Doordat we zelfstandig zijn, zijn we niet gebonden aan een hoofdkantoor wat ons assortiment bepaalt, en kunnen we een bijzondere collectie bieden, die u niet overal vindt.

We vinden het fantastisch om u te adviseren, maar u kunt bij ons net zo goed zelf rondkijken en op uw gemak alle stijlen monturen passen en proberen.

Bezoek onze specialisten en ervaar al direct na binnenkomst het verschil. Door oogzorg die verheldert en oogmode die bijzonder is.

Welkom bij bckspace|eyewear[:en]Resemble each other. Follow each other. Do not deviate from each other. It seems the latest trend among opticians.

Unambiguous products fill the racks, with prices that are literally too good to represent quality, which seems te be the closing post for most opticians.

At bckspace | eyewear we see things differently. Especially when it comes to renewed eye care. While others choose the fast path, we stand out from the crowd by taking time for our customers. As the market embraces mass production, we focus on the individual. While the price is sometimes the only thing people can really see, we make sure the whole picture will be clear for you.

As a result, more and more consumers find our store and receive the attention and care they deserve. We fulfill the need for beautiful and distinctive brands. As an independent store that is not tied to a headquarter that determines our range, we sell an unique and hand picked collection that is not found anywhere else.

We find it great to advise you, but feel free to look around as well as much as you like and try all styles of frames yourself.

Visit our specialists and experience the difference immediately after you enter the shop. Experience eyeopening eyecare and extraordinary eyefashion

Welcome to bckspace | eyewear